توضیحات
پروژه:ﻓﺎﺯ 12 ﭘﺎﺭﺱ جنوبی - EPC2 ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮﺁﻳﻨﺪی - ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮﻭ ﭘﺎﺭﺱ
محل:بندر عسلویه - ایران
شرح خدمات:ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭﮊﻩ، طراحی ﻭ مهندسی ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺎﻻ، مهندسی کارگاهی
کارفرما: ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺯﻩ