نظر
اشتراک گذاری
توضیحات
پروژه: پالایشگاه گاز بید بلند 2 (BB2) واحد توربین و کمپرسور های Residue Gas واحد تولید یوتیلیتی شامل بخار , هوای فشرده , هوای ابزاز دقیق , نیتروژن , آب DM , آب خنک کننده , آب آتش نشانی , آّ ب آشامیدنی.
محل: استان خوزستان - بهبهان
شرح خدمات: مدیریت پروژه , طراحی و مهندسی , خدمات کالا , مهندسی کارگاهی
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران