عضو تیم بزرگ بام دژ طرح شوید

به بام دژ طرح بپیوندید

    لطفا “فرم پرسشنامه استخدام” را به همراه رزومه خود مطابق با “راهنمای تکمیل پرسشنامه استخدام” به آدرس ایمیل info@bamdej.com ارسال نمائید.