پروژه ها

پروژه احداث خط تولید متیل آمین

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی پایه و تفصیلی خدمات مهندسی خرید، ساخت و نصب

مشخصات پروژه

مکان

سنقر

کارفرما

شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر

وضعیت پروژه

در حال اجرا

تصاویر پروژه