پروژه ها

فاز 12 پارس جنوبی EPC2واحدهای فرآیندی شرکت پترو پارس

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی، خدمات کالا، مهندسی کارگاهی

مشخصات پروژه

مکان

عسلویه

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه