پروژه ها

پالایشگاه گاز بید بلند 2 (BBII)واحد توربین و کمپرسورهای Residue Gas

مدیریت پروژه، طراحی و مهندسی، خدمات کالا، مهندسی کارگاهی

مشخصات پروژه

مکان

بهبهان

کارفرما

مهندسان مشاور سازه

وضعیت پروژه

تمام شده

تصاویر پروژه